Palvelut

Henkilöliikenteen asiantuntijapalvelut

Movili tarjoaa henkilöliikenteen asiantuntijapalveluita ja konsultointia pienistä suunnitelmista aina laajoihin joukkoliikenteen kehityshankkeisiin. Mikään projekti ei ole Movilille liian pieni ja laajatkin hankkeet onnistuvat yhteistyössä yhteistyökumpaneidemme kanssa. Jos haasteesi liittyy henkilöliikenteeseen, ota yhteyttä. Pohditaan yhdessä paras ratkaisu.

Joukkoliikenteen suunnittelu, selvitykset ja laskelmat

Movilin palveluihin kuuluvat erilaiset joukkoliikenteen suunnitelmat, selvitykset ja kustannuslaskelmat. Näihin sisältyvät esimerkiksi reitti- ja aikataulusuunnitelmat, joukkoliikenteen ympäristöön, kalustoon ja varikoihin liittyvät selvitykset, liikennöintikustannuslaskelmat ja liikkumisen ohjaukseen liittyvät hankkeet.

Kutsuliikenteen suunnittelu

Kutsuliikenne on joukkoliikennemuoto, jossa palvelu ja reitit perustuvat aitoon kysyntään. Pienillä paikkakunnilla kutsukyydillä voidaan tarjota ylivoimainen joukkoliikenteen palvelutaso ilman kustannusten nousua. Suurissa kaupungeissa kutsuliikenne toimii erinomaisesti osana joukkoliikennejärjestelmää. Movili tarjoaa kutsuliikenteeseen liittyvää asiantuntija- ja suunnittelupalvelua kutsuliikenteen hankinnan eri vaiheisiin aina palvelun ideoinnista toteutuksen seurantaan.

Uusien palveluiden käynnistäminen ja markkinointi

Uusien palveluiden käynnistäminen vaatii aina organisaatiolta hyvää etukäteissuunnittelua, lisäponnisteluja ja joskus myös lisätyövoimaa. Movili avustaa uusien palveluiden käynnistämisen kaikissa vaiheissa. Tehtäviä voivat olla esimerkiksi käynnistysprosessin suunnittelu, erilaiset projektin johtamis-, koordinointi- ja jälkiseurantatehtävät, koulutusten toteuttaminen tai palvelun markkinoinnissa avustaminen.

Koulukyytien sekä vanhus- ja vammaiskuljetusten kehittäminen

Koulukyydit sekä vanhus- ja vammaiskuljetukset vievät yhä suuremman potin kuntien kuljetusten kokonaisbudjetista. Näitä kuljetuksia kehittämällä voidaan parantaa käyttäjäkokemusta sekä säästää kustannuksissa. Erityisen hieno tilanne syntyy, jos kunnan kaikkia kuljetuksia (avoin joukkoliikenne, koulukyydit, vanhus- ja vammaiskuljetukset) päästään kehittämään kokonaisuutena, jolloin on mahdollisuus merkittäviin palvelutasoparannuksiin nykyisin tai pienemmin kustannuksin.

Teknologian hyödyntäminen

Teknologiaa hyödyntämällä voidaan tehostaa kuntien kuljetuksia ja samalla parantaa palveluita. Movili tuntee erilaisten kuljetusten, kuten sote- ja ryhmäkuljetusten, koulukyytien ja joukkoliikenteen tarpeet ja lainalaisuudet sekä teknologian tuomat mahdollisuudet. Movili toimii asiantuntijakumppanina erilaisissa henkilöliikenteen järjestelmien hankinnoissa ja käyttöönottoprojekteissa.

Ota yhteyttä

Jätä viestisi yhteydenottolomakkeen kautta. Palaan sinulle mahdollisimman pian.

Vili Lehtinen

Puh. +358 45 176 4054

Email: vili@movili.fi

Ota yhteyttä