Palvelut

Kestävä liikkuminen

Matkan helppous, nopeus, turvallisuus ja taloudellisuus – siinä suositumpia syitä ihmisten liikkumisvalintoihin. Vastaavasti ne toimivat myös kriteereinä, miten saada ihmiset liikkumaan kestävillä kulkumuodoilla, kuten kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Sillä jos matkaa ei koeta sujuvaksi, valinta on toinen. Arjen sujuvoittaminen kestävästi on tämän hetken polttavimpia kysymyksiä.

Liikkumisenvalintojen muutosta tarvitaan ja sitä halutaan. Movili auttaa oikeiden keinojen löytämisessä ja onnistuneen lopputuloksen varmistamisessa.

Kehittämisohjelmat- ja suunnitelmat

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteensovittaminen ja kokonaisvaltainen edistäminen vaatii yhteistä näkemystä, tahtotilaa ja selkeät raamit. Lisäksi avoin ja monipuolinen vuoropuhelu ovat kehityshankkeiden ja onnistuneen strategiatyön edellytyksiä.

Vuoropuhelulla ja riittävällä tiedolla pystytään priorisoimaan ja arvioimaan toimenpiteiden vaikutuksia, joilla saavutetaan asetetut tavoitteet ja visio.

Meillä on kokemusta mm. viisaan liikkumisen edistämisohjelmista, kestävän liikkumisen suunnitelmista ja matkaketjujen kehittämisohjelmista.

Pyöräliikenteen edistäminen

Pyöräliikenne on erittäin tehokas kaupunkisuunnittelun keino edistää hyvinvoivaa ja viihtyisää ympäristöä. Pyöräliikenteen ratkaisut ovat usein tilatehokkaita, taloudellisesti kannattavia ja terveyshyödyiltään ylivertaisia.

Uskomme, että sujuvan pyöräilyn rakentaminen on mahdollista ja tarpeellista kaikissa kaupungeissa ja kunnissa. Toki ratkaisut on räätälöitävä paikkakohtaisesti.

Movilissa on osaamista pyöräliikenteen verkkotason tarkasteluista, pyöräliikenteen seurannasta ja tutkimuksesta, pyöräpysäköinnin kehittämisestä sekä talvikunnossapidon ratkaisuista.

Lisäksi olemme toimineet useamassa kunnassa ja seudulla pyöräliikenteen koordinaattorina edistämässä poikkihallinnollista yhteistyötä pyöräliikenteen eteen.

Movili toimii kumppaninasi pyöräliikenteen kehittämisessä

Koordinaattori, ohjelmien ja toimenpiteiden jalkauttaja

Vision kautta tavoitteisiin ja sitä kautta konkreettisiin toimenpiteisiin ja niiden säännölliseen seurantaan. Tätä vaikuttava edistämistyö on parhaimmillaan. Laadukkaalla työllä on yleensä hinta ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että säännöllinen ja pitkäjänteinen asioiden edistäminen vaatii resursseja.

Olemme toimineet useiden kuntien ja seutujen oikeana kätenä asioiden ja toimenpiteiden jalkauttajana ja edistäjänä.

Koordinointi tarkoittaa jatkuvaa vuoropuhelua, organisointia ja hankkeiden johtamista – hymyssä suin ja asiaan sitoutuneena.

Markkinointi- ja viestintäosaaminen

Liikkumisen ohjaus eli meidän liikkumisasenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen ns. pehmein keinoin on tärkeä osa liikenteen suunnittelua. Kannustaminen, innostaminen ja ohjaaminen laadukkaan infran lisäksi tuo lisäarvoa ja toivottavaa potkua ihmisten liikkumisvalintoihin.

Olemme tehneet yrityksille ja kunnille useita liikkumisen ohjauksen hankkeita, joissa viestinnän, kampanjoiden tai tapahtumien kautta on edistetty kestävää liikkumista.

Ihmisten kohtaamisten lisäksi vaikuttamistyössä tarvitaan oikein kohdennettua ja valmiiksi pureskeltua tietoa. Taitavien visuaalisten suunnittelijoiden avustamana syntyy kestävän liikkumisen ja pyöräliikenteen katsauksia niin asukkaille kuin päättäjille. Lisäksi työssä voidaan käyttää asiakkaiden segmentointia, jonka avulla voidaan profiloida eri liikkujaryhmiä ja -profiileja.

Kunnan liikennesuunnittelijan ABC

Liikkumisen ja liikenteen kokonaiskenttä on laaja. Asioiden ratkaiseminen yhdestä näkökulmasta tekisi liikenneympäristöstä ja sen kehittämisestä helppoa ja yksinkertaista, mutta kun loppukäyttäjänä on ihminen, niin asioissa on monia puolia ja erilaisia näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon.

Toimimme ketterästi ja kustannustehokkaasti kuntien liikennesuunnittelijan apuna ja/tai roolissa.

Pystymme mm. ratkaisemaan liikenneturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, laatimaan selvityksiä valtuusto- tai asukasaloitteisiin, kehittämään liikenneolosuhteita pienillä kustannustehokkailla tavoilla ja viestimään asukkaille, kunnan muille viranhaltijoille ja päättäjille liikenteeseen liittyvistä asioista.

Ennen kaikkea pystymme toimimaan mutkattomasti kunnan edustajan oikeana kätenä, kun ajankohtaisia tai juoksevia asioita tulee hoitaa.

Työmme ansiosta tieto on ajan tasalla ja helposti käytettävissä erilaisiin suunnittelukysymyksiin tai päätöksenteon tueksi.

Movili toimii kumppaninasi kestävän liikkumisen edistämisessä

Kutsuliikenteen esimerkkiprojekteja

2021
KESTO-hanke: Liikkumisen sujuvuuden parantaminen Keski-Savossa
Navitas Kehitys Oy
2021 – 2022
Kutsukyydin pilotin konsultointi
Uusikaupunki
2021
Kutsukyytipalvelun käynnistäminen
Uusikaupunki
2021
Kutsukyytikokeilun hankinnan ja kilpailutuksen konsultointi
Uusikaupunki
2020
Kutsuliikennepalveluiden suunnittelu ja kustannuslaskelmat
Useita kaupunkeja
2019 – 2020
Kutsuliikenteen pilotti Espoossa
HSL
Laajempi projektilistaus löytyy Tietoa yrityksestä sivulta >

Ota yhteyttä

Jätä viestisi yhteydenottolomakkeen kautta. Lomake oikeasti toimii. Palaamme sinulle mahdollisimman pian.

Minna Raatikka Kestävän liikkumisen asiantuntija
Minna Raatikka

Kestävän liikkumisen asiantuntija

Puh. +358 40 518 0511

Email: minna@movili.fi

Ota yhteyttä